Tag Archives: y tế cơ sở

Tin vui với hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở khi được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%

Tin vui với hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở khi được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% GĐXH – Hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên toàn quốc sẽ được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% từ 1/1/2022 […]