Sản xuất xi măng trong quý I tăng 3,8%

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, trong quý I/2017, sản lượng xi măng của toàn ngành ước đạt 14,31 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với mức tăng là 3,8%.

xm 54ed
Sản xuất xi măng trong quý I tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sản xuất được 4,74 triệu tấn; các doanh nghiệp khối liên doanh sản xuất được 4,59 triệu tấn và khối doanh nghiêp địa phương – tập đoàn sản xuất được 5,08 triệu tấn.

Tính riêng trong tháng 3/2017, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng đạt khoảng 6,62 triệu tấn, tăng khoảng 2,8 triệu tấn so với tháng 2/2017; trong đó, Vicem sản xuất đạt 2,21 triệu tấn, khối Liên doanh đạt 1,91 triệu tấn, khối doanh nghiệp địa phương – tập đoàn đạt 2,5 triệu tấn.

Về tình hình tiêu thụ xi măng trong nước của toàn ngành, quý I ước đạt 12,91 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; lượng tiêu thụ nội địa của Vicem đạt 4,59 triệu tấn, khối Liên doanh đạt 3,8 triệu tấn và của khối các doanh nghiệp địa phương – tập đoàn dạt 4,52 triệu tấn.

Riêng trong tháng 3/2017, tổng lượng tiêu thụ nội địa của toàn ngành xi măng ước đạt khoảng 6,27 triệu tấn, so với cùng kỳ năm 2016, tăng 7% và so với tháng 2/2017, tăng khoảng 2,44 triệu tấn, tương ứng với mức tăng 64%.

Lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 3 tại các thị trường cụ thể như sau: miền Bắc là 2,59 triệu tấn; miền Trung là 1,46 triệu tấn và miền Nam là 2,22 triệu tấn.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *