Tag Archives: tăng phụ cấp nghề

Tin vui với hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở khi được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%

nhan vien y te 16764725058231417543129 0 91 772 1326 crop 1676472683163840203911

GĐXH – Hàng loạt cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên toàn quốc sẽ được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% từ 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Tin vui với hàng loạt viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở khi được hưởng phụ cấp ưu […]