Tag Archives: quả quất

Quả quất rất nhiều công dụng nhưng chỉ nên ăn khi có đặc điểm này, nếu là quất cảnh tuyệt đối không nên ăn!

Quả quất rất nhiều công dụng nhưng chỉ nên ăn khi có đặc điểm này, nếu là quất cảnh tuyệt đối không nên ăn! GĐXH – Những quả quất không có thuốc kích thích thường bé, vỏ mỏng, nhiều nước, có thể ăn, làm thuốc trị ho rất tốt. Tuy nhiên, nếu là quất cảnh […]