Người mắc bệnh tiểu không tự chủ nên kiêng gì?

(Dân trí) – Chứng tiểu không tự chủ thường xảy ra ở nam giới đã phẫu thuật tuyến t.iền liệt hoặc những phụ nữ có bệnh ở cơ quan tiết niệu s.inh d.ục. Họ thấy buồn tiểu liên tục và không thể kiềm chế. Vi thê, đê giam phiên toai, ngươi bênh cân tránh nhưng “lôi” sau:

Uông qua nhiêu

VietGiaiTri.Com c1c8fd61

Đê khoe manh, cơ thê cân đu nươc. Nhưng uông qua nhiêu nươc hay bât ky loai chât long nao (trên 2 lit/ngay) cung co nghia răng ban se phai năng vao toilet hơn vi không thê kiêm chê đươc (con đươc goi la chưng bang quang hoat đông qua đô – OAB).

Nên tâp trung uông vao ban ngay, han chê uông vao ban đêm.

Uông qua it

Giam thiêu lương nươc uông vơi hy vong se tri đươc chưng OAB la môt quan niêm sai lâm. Thưc chât viêc uông it nươc chi gây kich thich bang quang va gia tăng viêm nhiêm.

Nghiên cưu cho thây chung ta không cân thiêt phai uông 8 côc nươc/ngay ma chi cân uông it nhât la 1 lit nươc (tương đương vơi 4 côc) môi ngay. Bơi 20% lương chât long ban co thê nhân đươc tư thưc phâm.

Cac loai đô uông co côn

VietGiaiTri.Com 98bd84b7

Bia, rươu va cac loai đô uông chưa côn, du ơ hinh thưc nao cung co thê khiên cơ thê bi mât nươc do bi khư nươc. Va lương nươc trong cơ thê se thât thoat qua đương tiêu. Đo la ly do vi sao nhưng ngươi uông rươu bia thương xuyên phai ghe thăm toilet. Rươu cung gây can trơ tin hiêu kim chê tiêt nươc tiêu tư nao tơi bang quang. Vi thê đo la ly do vi sao chưng tiêu không tư chu con đưojc goi la bang quang hoat đông qua đô.

Cac nguôn cafein

Cafein kich thich bang quang như môt hoat chât lơi tiêu, khiên no tăng tiêt nươc tiêu. Giam hay han chê chât cafein se giup kiêm soat đươc bênh OBA. Nhưng ban cân phai tư bo ca phê, tra hay cola hoan toan ma chi cân căt giam cung như tranh cac loai thưc phâm, đô uông chưa cafein vao buôi tôi.

Thưc phâm va đô uông co tinh axit

VietGiaiTri.Com bb6e41fc

Cac loai qua ho cam quyt, nươc bươi, ca phê, tra va ca chua la nhưng thưc phâm co tinh axit va kich thich bang quang, vi thê nêu măc chưng tiêu không tư chu thi phai căt giam cac thưc phâm, đô uông nay.

Môt thưc phâm co tinh axit khac la nươc nam viêt quât lai giup giam viêm đương tiêt niêu nhưng cung kich thich bang quang.

Đô uông co ga

Cac loai đô uông co ga gây kich thich bang quang rât manh. Vi vây nêu bi chưng OBA thi chi nên nhâm nhap hoăc tôt nhât la loai bo chung hoan toan ra khoi chê đô dinh dương.

Gia vi cay

VietGiaiTri.Com 668f356b

Nhưng gia vi lam ban suyt xoa hay chay nươc măt thi đêu nên tranh. Chung se khiên chưng tiêu không tư chu thêm trâm trong.

Thưc phâm ngot

Đương, mât ong va cac loai chât ngot nhân tao cung co thê gây kich thich bang quang. Vi vây nên han chê chung đê giam sô lân phai vao toilet.

Dươc phâm

VietGiaiTri.Com 2ac7ba07

Thuôc không phai la thưc phâm hay đô uông nhưng cung co thê lam cho chưng OBA trâm trong thêm. Đo la cac loai thuôc trong điêu tri huyêt ap cao, chông trâm cam. Vi vây nên trao đôi vơi bac si nêu minh măc chưng bênh tiêu không tư chu.

Nhân Ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *