Một ly sữa sẽ giúp giảm stress

(Dân trí) – Môt loai protein tim thây trong sưa se la thuôc tri stress mơi nhât. Protein nay giup tao ra sư binh tinh cho cơ thê băng cach giam huyêt ap va giam nông đô cortisol, môt hormone thương tăng tiêt khi stress.

VietGiaiTri.Com 499b2abf

Xet nghiêm cho thây protein casein (đam sưa) đong vai tro quyêt đinh. Nhưng ơ ngươi lơn, khi hê tiêu hoa đa chin muôi thi lương sưa uông vao cân phai nhiêu hơn mơi cho tac dung tương tư như tre nho.

Sưa cân đươc uông trong vong 1 giơ đâu khi xay ra sư viêc gây stress, chăng han như ky thi, hoăc cân đươc uông đêu đăn hăng ngay nêu giai đoan ap lưc keo dai.

Stress man tinh liên quan vơi sư phat triên cua môt sô bênh trong đo co trâm cam va bênh tim. Cac nha khoa hoc đa nghiên cưu vê tac dung cua sưa đôi vơi stress tư cach đây hơn 20 năm, khi ho nhân thây bon tre trơ nên binh tinh va ôn đinh hơn sau khi uông sưa.

Minh Thu

Theo Dailymail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *