Tag Archives: Hiến máu cứu người

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2023: Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2023: Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc GĐXH – Lễ hội Xuân hồng đã góp phần khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn máu điều trị sau Tết Nguyên đán đồng thời thay đổi quan niệm của các tầng lớp nhân dân về hiến máu […]