Author Archives: kienthuchay24h.edu.vn

4 biểu hiện khi ngủ cho thấy cơ thể phụ nữ đang lão hóa nhanh

avatar1675397748131 16753977488291214931590

Lão hóa là quy luật tự nhiên, chẳng ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa ở mỗi người là khác nhau, có người bị lão hóa nhanh nhưng có người thì lại chậm. Tốc độ lão hóa thường liên quan nhiều đến gen, nhưng lối sống cũng có tác động trực […]