Author Archives: giaotiep.edu.vn

Thông tin mới nhất về cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 2024, hàng triệu người dân cần biết để hưởng chính sách an sinh

bao hiem y te1 17044304079441899905863 0 0 410 656 crop 1704430934387301153470

GĐXH – Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là chính sách an sinh của Nhà nước và chính phủ nhằm tạo điều kiện để toàn dân có cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Năm 2024, những đối tượng nào được cấp thẻ […]